Sự thật về sự phục sinh của chúa

0
1683
Phục sinh của Jesus không  phải là hiện tượng vật lí đâu.  Người   Ki  tô  giáo  đã  tạo  ra  biết  bao  nhiêu  giả thuyết  không  cần thiết quanh  điều đó. Nó không  phải là sự phục sinh của thân thể này, nó là sự phục sinh trong chiều  hướng  khác  của thân thể khác chưa  bao giờ chết. Thân thể này là tạm thời, thân thể kia mới là vĩnh hằng. Jesus  phục  sinh  vào  trong  thế  giới  khác,  thế  giới  của chân lí. Thế giới riêng tư đã biến mất.
Trong  khoảnh  khắc  cuối  cùng  Jesus  nói ông  ấy lo lắng,  bất an. Ngay  cả một người  như Jesus  việc chết đi cũng  là điều  lo lắng,  nó phải  như  vậy.  Ông  ấy nói với Thượng   đế,  ông  ấy  kêu,  "Ngài  đang  làm  gì  cho  con đấy?"  Ông  ấy muốn  níu  bám  lấy  chiều  ngang,  ông  ấy muốn  níu bám  lấy cuộc  sống  – ngay  cả một người  như Jesus. Cho nên đừng  thấy  mặc  cảm về bản thân  mình.
songlai1
Sự thật nào về chúa phục sinh
 Bạn cũng  thích  níu bám.  Đây là tính  người  trong  Jesus,  và ông  ấy còn nhiều   tính   người   hơn   Phật,   Mahavira. Đây  là  tính  người:  người  này  đi  tới  đối diện với cái chết và người  này lo lắng, và ông  ấy kêu  lên,  nhưng  ông  ấy không  lùi lại; ông  ấy không  ngã.  Ngay  lập tức ông ấy trở nên nhận  biết về điều ông ấy đang hỏi.  Thế  rồi  ông  ấy  nói,  "Ý  của  ngài  sẽ được   thực   hiện!"   –  thảnh   thơi,   buông xuôi. Ngay lập tức bánh xe quay – ông ấy không  còn ở chiều  ngang  nữa;  ông ấy đã đi vào  chiều  đứng,  chiều  sâu.  Ở đó  ông ấy được phục sinh trong vĩnh hằng. 
Chết đi về thời gian để cho bạn được phục sinh vào vĩnh hằng.  Chết đi tâm trí để cho bạn trở nên sống động trong tâm thức. Chết đi việc suy nghĩ để cho bạn được sinh ra trong nhận biết.
Heraclitus nói, "Bất kì cái gì ông thấy khi thức đều là cái chết."  Đó là lí do tại sao chúng  ta sống trong giấc mơ,  giấc  ngủ,  thuốc  an thần,  thuốc  ngủ,  chất  say  – để không  đối diện với sự kiện này. Sự kiện này phải được đối  diện.  Nếu  bạn  đối  diện  với  nó,  sự  kiện  trở  thành chân lí; nếu bạn trốn đi; bạn sống trong dối trá. Nếu bạn đối diện với sự kiện này, sự kiện này trở thành cánh cửa cho chân  lí. Sự kiện  này là cái chết;  điều  đó phải  được đối  diện.  Và  chân  lí  sẽ  là  cuộc  sống,  cuộc  sống  vĩnh hằng,  cuộc  sống  trong  thừa  thãi,  cuộc  sống  không  bao giờ chấm dứt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here