Những phương pháp hỗ trợ người cao tuổi mắc bệnh Parkinson

0
964
Đối với người cao tuổi bị mắc bệnh Parkinson và đang trong quá trình điều trị, người thân trong gia đình  lại càng cần thể hiện tốt vai trò của mình trong trường hợp này. Nghiên cứu Y khoa đã chỉ ra rằng, Parkinson gây nên những rối loạn tâm lí xã hội cho người cao tuổi như giảm trí tuệ, giảm tiếp sức xã hội, giảm chất lượng cuộc sống.  Đặc biệt, ở giai đoạn sau của bệnh có thế dẫn đến hiện tượng trầm cảm, suy giảm chức năng điều phối cảm xúc. Người thân trong gia đình  phối hợp cùng nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân bằng liệu pháp ngôn ngữ, giúp bệnh nhân bằng các biện pháp đơn giản cho sinh hoạt thuận tiện hơn. 


1. Hỗ trợ người cao tuổi về những rối loạn tâm lí do hội chúng Parkinson:

+ Cùng người cao tuổi lập một kế hoạch hoạt động gồm những công việc đơn giản diễn ra hằng ngày với mục đích tránh để người cao tuổi rơi vào trạng thái ít vận động
+ Bắt đầu với những công việc nhỏ và tăng dần độ phức tạp lên
+ Giúp đỡ và hỗ trợ người cao tuổi tự đưa ra những mục tiêu hoạt động sát với thực tế, không đặt mục tiêu quá cao để tránh thất bại. Ví dụ: Vận động 20 phút 3 lần/ tuần. Đọc một cuốn sách mới về một chủ đề mới trong tháng này…
+ Chú ý lôi kéo, động viên người cao tuổi vào các hoạt động xã hội và cải thiện nhận thức của những người xung quanh người cao tuổi về bệnh Parkinson để họ có thể giúp đỡ người cao tuổi đạt hiệu quả hơn
Người cao tuổi cần được hỗ trợ nhiều trong sức khỏe

2. Hỗ trợ người cao tuổi bằng liệu pháp ngôn ngữ:

+ Người cao tuổi thường thực hiện kém hơn người bình thường ở các trắc nghiệm về ngôn ngữ, về trí nhớ bằng lời (verbal memory) và về các kỹ năng thị giác – không gian (visunal spatoal skills). Đối với người cao tuổi, sự suy giảm về trí nhớ và hạn chế về khả năng ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ viết do bệnh gây ra được biểu hiện rõ. Nhiệm vụ của người thân trong gia đình  lúc này là phải giúp người cao tuổi cải thiện vấn đề này thông qua các bài test mang tính xã hội. Sau khi hỗ trợ người bệnh thực hiện các bài test, nhân viên xã hội có nhiệm vụ đánh giá và phân tích kết quả cho người bệnh một cách rõ ràng, cụ thể.
+ Xây dựng một bản kế hoạch chi tiết với các trọng số, giá trị đo lường về mức độ thay đổi các kĩ năng của người cao tuổi bị bệnh parkinson, từ đó lượng giá những kết quả đạt được, động viên và khuyến khích tinh thần bệnh nhân.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here