Người ta chỉ phải kiên nhẫn.

0
666
Khi  nó phát  triển,  bạn  sẽ bắt  đầu  cảm  thấy  nhiều điều  mà  bạn  chưa  bao  giờ  cảm  thấy  trước  đây.  Chẳng hạn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng bạn đang mang nhiều căng  thẳng  trong  thân  thể mình,  điều  bạn chưa  bao giờ nhận  biết tới bởi  vì chúng  là những  căng  thẳng  tinh vi.
Bây  giờ nhận  biết  của bạn  có đó, bạn  có thể cảm  thấy những  căng  thẳng  tinh  tế,  tinh  vi này.  Cho  nên  bất  kì khi nào bạn cảm thấy  bất kì căng  thẳng  nào trong  thân thể, thảnh thơi phần đó. Nếu toàn thể thân thể bạn được thảnh  thơi,  nhận  biết  của  bạn  sẽ phát  triển  nhanh  hơn bởi vì những  căng thẳng đó là cản trở.
15702424750_e23ed43246_o
Hãy học kiên nhẫn trong mọi chuyện
Khi nhận  biết của bạn phát  triển  thêm  nữa,  bạn sẽ ngạc  nhiên  mà  biết  rằng  bạn  không  mơ  chỉ  trong  giấc ngủ: có luồng  chảy ngầm  của mơ ngay cả khi bạn đang thức.  Nó chảy  bên  dưới  việc  thức  của bạn  – nhắm  mắt lại bất kì khoảnh  khắc  nào  và bạn  có thể thấy  mơ nào đó trôi  qua  như  mây  trên  bầu  trời.  Nhưng  chỉ  khi  bạn trở  nên  nhận  biết  thêm  chút  ít  mới  có  khả  năng  thấy rằng  việc  thức  của  bạn  không  thực  là  thức  tỉnh.  Mơ đang  trôi nổi ở đó – mọi người  gọi nó là mơ ngày.  Nếu họ thảnh  thơi trong ghế ngồi một khoảnh  khắc và nhắm mắt lại, lập tức mơ chiếm  lĩnh. Họ bắt đầu nghĩ rằng họ đã trở thành  tổng thống  của đất nước,  hay họ đang  làm những  điều  lớn lao – hay bất kì cái gì, điều  họ biết vào chính  khoảnh  khắc  họ đang  mơ là tất cả đều vô nghĩa. Bạn  không  phải  là tổng  thống  của đất nước  nhưng  dầu vậy giấc  mơ vẫn có cái gì đó trong  nó tới mức  nó tiếp diễn  mặc  bạn.  Nhận  biết  sẽ làm  cho  bạn  nhận  biết  về các  tầng  của  mơ  trong  trạng  thái  thức  của  bạn.  Và chúng  sẽ  bắt  đầu  tản  mác  đi,  cũng  như  bạn  đem  ánh sáng vào phòng tối và bóng tối bắt đầu tản mác đi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here