Lương Cứng Là Gì? Cách Tính Lương Cơ Bản Như Thế Nào?

0
106
Lương cứng là gì
Lương cứng là gì?

Lương thưởng là vấn đề người lao động quan tâm khi đi làm. Vậy lương cứng là gì và sự khác biệt giữa lương cứng và các loại lương khác ra sao sẽ được Tapchieva.net làm rõ trong bài viết này.

Lương cứng là gì?

Vấn đề tiền lương từ trước đến nay luôn rất được mọi người quan tâm khi quyết định làm việc tại một công ty hay doanh nghiệp, cơ quan nào đó. Nó không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của người lao động, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của chính những người lao động và gia đình họ.

Lương cứng luôn được nhắc đến khi bạn tìm việc làm hay đến tham gia phỏng vấn tại một doanh nghiệp nào đó. Nhưng bạn có thực sự hiểu thế nào là lương cứng hay không?

Lương cứng chính là số tiền bạn nhận được hàng tháng theo mức quy định của công ty. Lương cứng thường bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác nếu có như tiền ăn, xăng xe… Số tiền này sẽ ổn định hàng tháng được gửi tới bạn dựa vào số ngày công bạn làm việc.

Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản: là mức lương đang qua thỏa thuận của người lao động và người dùng lao động được ghi rõ trong hợp đồng lao động, là cơ sở để tính tiền công, tiền lương hàng tháng mà người lao động sẽ nhận trong đơn vị đó

Lương cơ bản là gì?
Lương cơ bản là cơ sở để tính tiền công, tiền lương hàng tháng mà người lao động sẽ nhận trong đơn vị đó

Không có điều luật nào quy định cụ thể về lương cơ bản, vậy lương cơ bản là như thế nào và áp dụng ở đâu, với ai? Qua quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, chúng tôi thấy khái niệm lương cơ bản được dùng để thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong quan hệ lao động. Người sử dụng lao động thường dùng lương cơ bản là mức lương tối thiểu áp dụng cho chính sách lương của mình, ngoài ra, nếu đáp ứng được các điều kiện khác, người lao động sẽ được hưởng thêm chính sách lương khoán theo doanh thu, theo công việc, thưởng và các chế độ phúc lợi khác.

  • Lương cơ bản đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội: Lương cơ bản = lương cơ sở x hệ số lương.
  • Lương cơ bản đối với các đối tượng khác (người lao động làm việc cho doanh nghiệp khối tư nhân) sẽ theo cách tính của người sử dụng lao động và dựa vào yếu tố cạnh tranh trên thị trường lao động.
  • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Lương cơ bản không được thấp hơn mức tối thiểu vùng và phải cộng thêm từ 7% đối với đối tượng đã qua học nghề.
  • Đối với doanh nghiệp nhà nước: Đối với đối tượng này, lương cơ bản có sự tính toán đặc biệt hơn so với đối tượng lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân.

Cách tính tiền lương cứng hàng tháng như thế nào?

Lương cứng thường sẽ bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác mà người lao động được nhận như tiền phụ cấp xăng xe, ăn trưa…

Tính lương cứng hàng tháng
Tính lương cứng hàng tháng

Cách tính lương cứng chi tiết như sau:

Lương cứng (lương tháng) = Lương thỏa thuận / số ngày làm việc trong tháng x số ngày đi làm thực tế

Lương thỏa thuận: là mức lương thỏa thuận khi làm vào việc (bao gồm cả phụ cấp nếu có).

Ví dụ: 15 triệu/tháng + 300.000 đồng phụ cấp tiền xăng  + 200.000 tiền điện thoại + 600.000 đồng tiền ăn trưa = 16.100.000 đồng.

Như vậy lương tháng của mỗi nhân sự sẽ phụ thuộc vào số ngày đi làm thực tế của nhân sự đó. Những ngày nghỉ làm, nếu không được trừ vào các ngày nghỉ theo chế độ, thì sẽ bị trừ lương.

Mức lương tối thiểu vùng là gì? Mức lương tối thiểu vùng hiện nay là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2022

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP

(Áp dụng đến hết 30/6/2022)

Mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP

(Áp dụng từ 01/7/2022)

Mức tăng
Vùng I 4.420.000 4.680.000 260.000
Vùng II 3.920.000 4.160.000 240.000
Vùng III 3.430.000 3.640.000 210.000
Vùng IV 3.070.000 3.250.000 180.000

 

Áp dụng nguyên tắc tối thiểu vùng như thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như sau:

  1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
  1. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
  1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
  1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Lương cứng là gì? Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi Tapchieva.net Chúc bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here