Cuộc sống của bạn có lặp lại theo hình mẫu ?

0
1204
Nhiều   lần  bạn  đã  được   cho cuộc  sống.  Bạn đã sống  nhiều lần rồi; bạn rất, rất cổ đại. Bạn không  phải là mới trên trái đất này,  bạn  còn  già  hơn  trái  đất bởi vì bạn đã sống trên cái trái đất  khác  nữa,  trên  các  hành tinh  khác.  
Bạn  già như  sự tồn tại – đây là cách nó phải là vậy bởi vì bạn là một phần của nó.Bạn  cổ  đại,  nhưng  cứ  lặp  đi lặp lại cùng hình mẫu mãi. Đó là  lí  do  tại  sao  người  Hindu gọi nó là cái bánh  xe của sống và chết – bánh  xe bởi vì nó cứ lặp  lại bản  thân  nó.  Nó  là việc  lặp  lại:  cùng  cái nan hoa cứ đi lên và đi xuống,  đi xuống và đi lên.
chinh-phuc-cuoc-song
Cuộc sống của bạn có được lặp lại theo khuôn mẫu
Tâm  trí phóng  chiếu  bản thân  nó và tâm trí là quá khứ, cho nên tương  lai của bạn sẽ không  là gì khác hơn quá  khứ.  Và  quá  khứ  là gì?  Bạn  đã  làm  gì  trong  quá khứ? Bất kì điều gì bạn đã làm – tốt, xấu, thế này thế nọ – bất kì điều gì bạn làm đều tạo ra việc lặp lại của riêng nó. Đó là lí thuyết  về nghiệp.  Nếu bạn giận dữ vào ngày hôm kìa, bạn đã tạo ra tiềm năng  nào đó để lại giận dữ ngày  hôm  qua.  Thế rồi bạn lặp lại nó, bạn cho giận  dữ nhiều  năng  lượng  hơn.  Tâm  trạng  giận dữ – bạn đã bắt rễ vào nó nhiều  hơn,  bạn đã tưới nước cho nó; bây giờ hôm nay bạn sẽ lặp lại nó với nhiều  lực hơn, với nhiều năng  lượng  hơn.  Và thế rồi ngày  mai  bạn  sẽ lại là nạn nhân của hôm nay.
Mọi hành động đều tự duy trì, mọi ý nghĩ đều tự duy trì. Một khi bạn hợp tác với nó, bạn đang cho nó năng lượng. Chẳng  chóng  thì chầy nó sẽ trở thành thói quen. Bạn sẽ làm nó và bạn sẽ không  là người  làm; bạn sẽ làm nó chỉ bởi vì lực của thói quen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here