Tình hình tài chính của công ty TNHH Nam Cường

0
760
Tình hình tài chính của công ty TNHH Nam Cường
Công ty TNHH Nam Cường chính là chủ đầu tư dự án bất động sản tại khu đô thị Cổ Nhuế – Từ Liêm, đây cũng là một công ty có bề dày lịch sử cũng như kinh nghiệm và năng lực tài chính hùng hậu hiện nay.

1. Tình hình tài chính và xu hướng hoạt động

Công ty sử dụng vốn hợp lý, cơ cấu tài sản và vốn ổn định, an toàn, tình hình tài chính của đơn vị lành mạnh phát triển đều qua các năm.
Về xu hướng hoạt động, hiệu quả kinh doanh, khả năng ứng phó với biến động thị trường: Tình hình tài chính Doanh nghiệp là khá ổn định, sản xuất kinh doanh ổn định có xu hướng tăng trưởng tốt, hiệu quả sử dụng các nguồn lực đang được cải thiện, doanh thu tăng dần qua các năm (năm 2005 doanh thu đạt 284.940 trđ, năm 2006 đạt 382.787 trđ…) Với kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật chuyên môn của ban lãnh đạo, với những dự báo chính xác về thị trường cùng với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hợp lý, khoa học chắc chắn Doanh nghiệp sẽ ứng phó được với những biến động của thị trường đầu vào cũng như các thay đổi chính sách của Nhà nước.
Tình hình tài chính của công ty TNHH Nam Cường

2. Tình hình giao dịch

Thẩm định tình hình giao dịch với các tổ chức tín dụng Theo yêu cầu của Maritime Bank, chủ đầu tư đã cung cấp các hồ sơ sau:
Hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ công ty đã ký kết với NHNNo
PTNT chi nhánh Hà Nội.
Hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ công ty đã ký kết với NHNNo
PTNT chi nhánh Nam Định.
Hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ công ty đã ký kết với NHNNo
PTNT chi nhánh Thành Nam (Nam Định)
 Bảng sao kê chi tiết giao dịch tài khoản (sổ phụ) và giao dịch vay vốn tại các Ngân hàng trên. 
Bên cạnh đó, Maritime Bank cũng tra cứu thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng của chủ đầu tư với các tổ chức tín dụng. Từ kết quả thẩm định, Maritime Bank đã đưa ra nhận xét:
Theo thông tin từ CIC tính đến ngày 2Ü/12/2ÜÜ7 Công ty TNHH Nam Cường có quan hệ với ba tổ chức tín dụng là Chi nhánh NHNo và PTNT Hà Nội, Chi nhánh NHNo và PTNT Nam Định, Chi nhánh NHNo và PTNT Nam Định
Chi nhánh Thành Nam với tổng dư nợ là 41ĩ tỷ đồng. Khách hàng đang hoạt động bình thường không có dư nợ cần chú ý.
Quan hệ tín dụng của Khách hàng với MSB: là khách hàng mới, dư nợ tín dụng của đơn vị tại MSB là Ü VND. Theo đanh giá của MSB đơn vị hoạt động có hiệu quả và là khách hàng tiềm năng cần thu hút về hoạt động tại MSB.
Nội dung thẩm định năng lực chủ đầu tư của Maritime Bank là một nội dung rất quan trọng, đã được Maritime Bank thực hiện thẩm định khá chi tiết, thể hiện khá đầy đủ các thông tin và đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính, năng lực máy móc, thiết bị, nhân sự của chủ đầu tư – Công ty Nam Cường, từ đó có được cái nhìn khá đầy đủ, toàn diện về năng lực của khách hàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here