Thực nghiệm trong quan sát

0
860
Mọi người  chỉ quan sát người  khác; họ chưa bao giờ bận tâm quan  sát bản thân  mình.  Mọi người đều quan sát – đó là quan sát hời hợt nhất – điều người   khác   đang   làm,   điều   người   khác   đang mặc,  cách  người  đó nhìn…  Mọi  người  đều  quan sát;  quan  sát  không  phải  là cái  gì đó mới  được đưa  vào  trong  cuộc  sống  của  bạn.  Nó  chỉ  phải được  làm  sâu  sắc  thêm,  không  nhắm  vào  người khác,  và  hướng  mũi  tên  vào  cảm  giác,  ý  nghĩ, tâm  trạng  bên  trong  riêng  của  bạn  – và  chung cuộc, vào bản thân người quan sát.
Một  người  Do  Thái  ngồi  trên  tầu  hoả  đối  diện với  một  tu  sĩ.  "Thưa  tôn  ông,"  người  Do  Thái hỏi, "sao ông lại mặc cổ cồn đen ra phía trước?"
"Bởi vì ta là cha," tu sĩ trả lời.
1365736345869756908_tim-mach-khoe-manh-giup-chong-ung-thu
Hãy tập cách quan sát thực nghiệm
"Tôi  cũng  là cha,  và tôi không  mặc  cổ cồn  như thế." 
"Ồ," tu sĩ nói, "nhưng ta là cha cho hàng nghìn người."
"Thế  thì  có  thể,"  người   Do  Thái  đáp,  "chính quần  của  ông,  ông  nên  mặc  mầu  đen  ra  phía trước." 
Mọi người đều rất quan sát về mọi người khác. 
Hai  anh  chàng  đi dạo;  bỗng  nhiên  trời  bắt  đầu mưa.
"Nhanh  lên,"  một  người  nói,  "mở  ô của  anh  ra đi."
"Chẳng  ích gì đâu,"  anh  bạn  anh  ta nói,  "ô của tôi đầy lỗ thủng."
"Thế sao anh lại mang nó đi ngay chỗ đầu tiên?" "Tôi đâu có nghĩ trời sẽ mưa."
Bạn  có  thể  cười  dễ  dàng  về  hành  động  lố bịch của  người  khác,  nhưng  bạn  đã bao  giờ  cười  về bản  thân  mình  chưa?  Bạn  đã bao  giờ  bắt  được bản  thân   mình   đang   làm   điều   gì  đó  lố  bịch không?  Không,  bạn giữ cho bản thân mình  hoàn toàn  không  bị quan  sát.  Toàn  thể  quan  sát  của bạn là về người  khác,  và điều đó chẳng  có ích gì cả.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here