Thói quen của cuộc sống

0
520
Bạn cảm thấy tốt, bạn cảm thấy xấu, và những  cảm giác này đang sôi lên từ vô thức riêng của bạn, từ quá khứ riêng của bạn. Không  ai chịu trách nhiệm  ngoài bạn. Không  ai có thể làm bạn giận được,  và không  ai có thể làm cho bạn hạnh phúc được.
Thói quen buộc bạn làm những  điều nào đó; bạn là nạn  nhân.  Người  Hindu  gọi  nó  là lí thuyết  về nghiệp.
alotin.vn_1404199264_chinh@2012315141434205_0
Những thói quen nào trong cuộc sống của bạn
Từng  hành  động  mà bạn lặp lại, từng  ý nghĩ  – bởi  vì ý nghĩ cũng  là hành  động  tinh tế trong  tâm trí – trở thành ngày  một  mạnh  hơn.  Thế  thì bạn  ở trong  nắm  giữ  của nó. Thế  thì bạn bị cầm  tù trong  thói  quen.  Thế  thì bạn sống  cuộc  sống  của  người  bị giam  cầm,  của  nô lệ. Và việc giam cầm là tinh tế; nhà tù được tạo ra từ thói quen của  bạn  và ước  định  và những  hành  động  bạn  đã làm. Nó  tất  cả  bao  quanh  thân  thể  bạn  và  bạn  bị  mắc  vào trong  nó,  nhưng  bạn  cứ nghĩ  và tự lừa  mình  rằng  bạn đang làm nó.
 
Khi  bạn  giận  dữ,  bạn  nghĩ  bạn  đang  làm  nó.  Bạn hợp lí hoá nó và bạn nói rằng tình huống  đã yêu cầu nó: "Mình  phải  giận,  bằng  không  đứa trẻ sẽ đi lạc lối. Nếu mình  không  giận,  thế  thì  mọi  sự sẽ đi sai,  thế  thì  văn phòng  sẽ trong  hỗn độn.  Người  phục  vụ sẽ không  chịu nghe;  mình phải giận để điều khiển  mọi thứ. Để đưa vợ về chỗ đúng mình phải giận."  Đây là những  hợp lí hoá – đó là cách bản ngã của bạn cứ nghĩ rằng bạn vẫn là ông chủ. Nhưng  bạn không thế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here