Tâm trí và quá khứ của bạn

0
698
Tâm  trí giống  như  bụi tích  tụ qua  hàng  triệu  cuộc hành  trình.  Quan  điểm  tôn  giáo  thực,  quan  điểm  tôn giáo  triệt  để  ngược  lại  với  quan  điểm  bình  thường,  là đơn giản vứt quần  áo đi. Đừng  bận tâm giặt tẩy chúng, chúng  không  thể giặt  được.  Đơn  giản  làm như  con rắn thoát  ra khỏi  bộ da cũ của  nó và thậm  chí không  nhìn lại.
 
Tâm  trí  là  quá  khứ,  kí ức,  bụi  bặm.  Mọi  người  đều tích tụ nó – nếu bạn du hành, bạn sẽ tích bụi. Nhưng  không cần   bị   đồng   nhất   với   nó, không  cần  trở  thành  một  với nó,  bởi  vì nếu  bạn  trở  thành một  với  nó,  thế  thì  bạn  sẽ trong  rắc   rối   bởi    vì   bạn không  phải là bụi, bạn là tâm thức. 
Omar Khayyams nói, "Bụi   về  với  bụi."   Khi  một người  chết,  điều  gì xảy  ra? -bụi trở về với bụi. Nếu bạn chỉ là bụi, thế thì mọi thứ sẽ trở về với bụi; chẳng  cái gì sẽ còn lại đằng  sau. Nhưng bạn chỉ là bụi,  các tầng  bụi,  hay là cái gì đó bên trong bạn  mà  không  phải  là bụi  chút  nào,  không  phải  là đất chút nào?
38fb9d39-db5f-48e0-a595-21ca71c0286c
Tâm trí và quá khứ của bạn
Đó  là tâm  thức  của  bạn,  nhận  biết  của  bạn.  Nhận biết là bản thể bạn, tâm thức là bản thể bạn, còn bụi mà nhận biết thu thập quanh nó là tâm trí bạn.
 
Có  hai  cách  xử  trí  với  bụi  này.  Cách  "tôn  giáo" thông  thường  là  lau  sạch  quần  áo,  kì  cọ  thân  thể  bạn thật  kĩ.  Nhưng  các  phương  pháp  đó  không  thể  có  ích nhiều.  Dù bạn  lau sạch  quần  áo tới đâu,  quần  áo cũng đã trở nên bẩn tới mức chúng  vô phương  cứu chữa. Bạn
không  thể lau sạch chúng  được;  ngược  lại, bất kì cái gì bạn làm cũng có thể làm cho chúng bẩn hơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here