Tâm trí chẳng có chắc chắn nào về mọi thứ

0
677
Nếu bạn ở giữa hai cực của tâm trí, ở trạng thái lấp lửng  – bao  giờ  cũng  làm  hay  không  làm,  bạn  sẽ  phát điên. Bạn là việc điên đó! Trước  khi nó xảy ra, nhảy ra và nhìn từ bên ngoài vào tâm trí.
 
Nhận   biết  về  tâm  trí  – bên  sáng  của nó, bên  tối của nó,  cái  đúng  của  nó,  cái  sai của  nó.  Dù  nó đang  ở bất  kì cực nào, bạn nhận biết về nó. Hai  điều  sẽ  tới  từ  nhận  biết đó:  thứ  nhất,  bạn  không   là tâm  trí, và thứ hai,  nhận  biết có tính quyết định mà tâm trí không bao giờ có.
 
Tâm  trí  về  căn  bản không có tính quyết định, và nhận biết về căn bản có tính quyết  định.  Cho  nên  bất  kì hành  động  nào  từ  nhận  biết đều  toàn  bộ,  đầy  đủ,  không có hối hận.
cau_chuyen_cua_nguoi_phu_nu_hanh_phuc_nhat_the_gioi_0
Tâm trí bạn thường chắc chắn trong mọi thứ
Tôi  chưa   bao  giờ  nghĩ lại về mọi thứ trong cuộc đời mình, dù cái gì đó khác sẽ tốt hơn. Tôi chưa bao giờ ăn năn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng  tôi đã phạm  phải  sai lầm  nào,  bởi  vì không  có ai khác  đã  còn  lại  để  nói  những  điều  này.  Tôi  đã  từng hành  động  từ nhận  biết  của  mình  – đó là toàn  thể  bản thể tôi. Bây giờ bất kì cái gì xảy ra đều là tất cả những cái có thể. Thiên  hạ có thể gọi nó là đúng hay sai, đó là việc của họ, nhưng  đó không phải là vấn đề của tôi.
 
Cho nên nhận biết sẽ đem bạn ra khỏi sự lấp lửng. Thay  vì treo  giữa  hai cực này của tâm trí, bạn sẽ nhảy ra ngoài cả hai, và bạn sẽ có khả năng thấy rằng các cực này đều là cực chỉ nếu bạn đang trong  tâm trí. Nếu bạn ở ngoài nó, bạn sẽ ngạc nhiên rằng chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền – không có vấn đề về quyết định.
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here