Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc

0
541
Với  nhận  biết  bạn  có sự sáng  tỏ, tính  toàn  bộ,  sự buông  bỏ  – sự  tồn  tại  quyết  định  bên  trong  bạn.  Bạn không  phải nghĩ về điều gì đúng  và sai. Sự tồn tại nắm tay bạn trong tay nó, và bạn đi theo cách thảnh thơi. Đó là  cách  duy  nhất,  cách  đúng.  Và  đó  là  cách  duy  nhất bạn  có  thể  lành  mạnh;  bằng  không  bạn  sẽ  vẫn  còn  bị lộn xộn.
Bây  giờ,  Søren  Kierkegaard là một  tâm  trí vĩ đại, nhưng  là một  người  Ki tô giáo,  ông  ấy không  có khái niệm  về nhận  biết. Ông ấy có thể nghĩ,  và nghĩ rất sâu, nhưng  ông  ấy không  thể chỉ im lặng  và quan  sát.  Con người  đáng  thương  đó chưa  bao giờ nghe  nói về cái gì như quan  sát, chứng  kiến,  nhận  biết.  Suy nghĩ  là tất cả những  điều  ông  ấy đã nghe  nói,  và ông  ấy đã để toàn thể  thiên  tài của  mình  vào  suy  nghĩ.  Ông  ấy đã tạo  ra những  cuốn sách vĩ đại, nhưng  ông ấy đã không  thể tạo ra được cuộc sống vĩ đại cho bản thân mình.  Ông ấy đã sống trong khốn khổ hoàn toàn.
nd5
Hãy quý trọng từng giây phút trong cuộc sống
Tại sao việc mơ lại được cần tới? Bạn muốn giết ai đó  và  bạn  đã  không  giết  – bạn  sẽ giết  người  đó  trong giấc  mơ của mình.  Điều  đó sẽ làm  thảnh  thơi  cho  tâm trí  bạn.  Đến  sáng  bạn  sẽ  tươi  tắn  –  bạn  đã  giết.  Tôi không  nói đi và giết  để cho bạn sẽ không  cần giấc  mơ nào!  Nhưng  nhớ  điều  này:  nếu  bạn  muốn  giết  ai  đó, đóng  phòng  mình  lại,  thiền  về việc  giết,  và giết  người đó một cách có ý thức.  Khi tôi nói, "giết người  đó," tôi ngụ  ý  giết  cái  gối;   làm   ra hình  nộm  và giết  nó.  Nỗ lực có ý thức  đó, việc  thiền  có ý thức   đó,   sẽ  cho   bạn   nhiều sáng suốt về bản thân mình.
 
Nhớ một điều: làm mọi khoảnh  khắc  trọn  vẹn.  Sống mọi  khoảnh   khắc  cứ  dường như  không   có  khoảng   khắc nào khác  tới. Chỉ thế thì bạn mới làm trọn vẹn nó. Biết cái chết có thể xuất  hiện  vào bất kì khoảnh khắc nào. Khoảnh khắc này có thể là cuối cùng. Cảm   thấy,   "nếu   mình   phải làm cái gì đó, mình  phải làm nó  ở  đây  và  bây  giờ,   một cách trọn vẹn!"

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here