Quan sát trong cuộc sống

0
1074
Quan sát – trong lời cầu nguyện,    tình    yêu,    sự   kính trọng  sâu  sắc  –  và  xem  điều xảy  ra. Phép  màu  xảy  ra theo cách  riêng  của  nó.  Không  có nhu cầu kéo và đẩy.
 
Làm  sao  dừng  suy  nghĩ? Tôi  nói  quan  sát,  tỉnh  táo.  Và vứt  bỏ  ý  tưởng   này  về  việc dừng   lại,  bằng   không   nó  sẽ dừng  sự biến  đổi tự nhiên  của tâm trí. Vứt bỏ ý tưởng  này về việc dừng  lại đi! Bạn là ai mà dừng lại?
1376573987-viemdaboanhroi_tinhyeugioitinh_eva1.jpg3
Hãy chú ý quan sát trong cuộc sống của bạn
 
Nhiều  nhất,  tận  hưởng.   Và  chẳng  cái  gì  sai  cả  – ngay  cả những  ý nghĩ vô đạo, cái gọi là ý nghĩ vô đạo, đi qua  tâm  trí bạn,  thì  cứ để chúng  qua.  Chẳng  cái  gì sai.  Bạn  vẫn  còn  tách  rời,  chẳng  cái  hại  gì được  thực hiện.  Nó  chỉ  là  hư  cấu,  bạn  đang  xem  bộ  phim  bên trong.  Cho phép nó theo cách riêng của nó và nó sẽ dẫn bạn đi, dần dần, tới trạng  thái của vô trí. Việc  quan  sát chung cuộc lên đỉnh cao ở vô trí.
 
Vô trí không  chống  lại tâm trí; vô trí là bên ngoài tâm trí. Vô trí không  tới bằng việc giết chết và phá huỷ tâm  trí;  vô  trí  tới  khi  bạn  đã  hiểu  tâm  trí  toàn  bộ  tới mức  suy  nghĩ  không  còn  được  cần  tới – việc  hiểu  của bạn đã thay thế nó.
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here