Những điều bạn chưa biết về vipassana

0
679
Cách  thức của Phật là vipassana – vipassana nghĩa là  chứng  kiến.  Và  ông  ấy  đã  tìm  ra  một  trong  những phương  cách vĩ đại nhất,  phương  cách quan  sát hơi thở của bạn – chỉ quan sát hơi thở của bạn. Việc thở là hiện tượng  đơn  giản  và tự nhiên  thế,  và nó có đó hai mươi bốn tiếng  một ngày.  Bạn không  cần làm nỗ lực nào cả. Nếu bạn nhẩm  mật chú, thế thì bạn sẽ phải làm nỗ lực, bạn sẽ phải ép buộc bản thân mình. Nếu bạn nói, "Ram, Ram,  Ram,"  bạn  sẽ  phải  liên  tục  làm  căng  bản  thân mình.  Và bạn nhất định quên  đi nhiều  lần. Hơn nữa, từ Ram lại là cái gì đó của tâm trí, và bất kì cái gì của tâm trí cũng không bao giờ có thể đưa bạn ra ngoài tâm trí.
Vipassana-Main
Bạn cần có sự thoải mái về tâm trí
 
Phật  đã khám  phá  ra một  góc  độ hoàn  toàn  khác. Chỉ quan  sát hơi thở  của bạn thôi – hơi thở  đi vào,  hơi thở đi ra.
 
Có bốn điểm  cần được  quan sát. Ngồi  im lặng, bắt đầu  thấy  hơi  thở,  cảm  thấy  hơi  thở.  Hơi  thở  đi vào  là điểm  thứ nhất.  Thế  rồi một  khoảnh  khắc  khi hơi thở  ở trong,  nó dừng  lại – nó là một  khoảnh  khắc  nhỏ,  trong một phần  giây  nó dừng  lại; đó là điểm  thứ hai để quan sát. Thế rồi hơi thở quay chiều và đi ra; đây là điểm thứ ba để quan sát. Thế rồi lần nữa, khi hơi thở hoàn toàn đi ra, trong  một phần  giây nó dừng  lại. Đó là điểm  thứ tư để quan  sát. Thế rồi hơi thở  bắt đầu lại đi vào…  đây là chu kì thở. Nếu bạn có thể quan sát tất cả bốn điểm này, bạn  sẽ  ngạc  nhiên,  kinh  ngạc,  vào  phép  mầu  của  quá trình đơn giản thế – bởi vì tâm trí không tham gia vào.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here