Nguyên tắc của chuyện động trong cuộc sống

0
470
Vị phật  cũng  sống  – một Heraclitus sống;  tôi sống ở  đây,  đang  thở  –  nhưng  với  một  kiểu  chuyển   động khác, không động cơ.
Ai đó đã hỏi tôi vài ngày trước đây, "Sao thầy giúp mọi người thiền?"
Tôi bảo người  đó, "Đây là niềm vui của tôi. Chẳng có tại sao  về nó – tôi đơn  giản  tận  hưởng."  Cũng  như một người  tận hưởng  gieo hạt trong vườn, chờ đợi hoa – khi bạn nở hoa, tôi tận hưởng.  Đó là việc làm vườn;  khi ai đó nở hoa, đó là niềm  vui sướng  cực độ. Và tôi chia sẻ.  Không  có  mục  đích  cho  nó.  Nếu  bạn  thất  bại,  tôi không  thất  vọng.  Nếu  bạn  không  nở hoa,  điều  đó nữa cũng  được  chứ,  bởi  vì  việc  nở  hoa  không  thể  bị  ép buộc.  Bạn không  thể dùng vũ lực làm nở nụ hoa được – bạn  có  thể  làm,  nhưng  thế  thì  bạn  giết  nó.  Nó  có  thể trông như việc nở hoa; nó không phải là việc nở hoa.
1_604ef
Bất cứ cái gì cũng có nguyên tắc riêng
Toàn   thể  thế  giới  đều  chuyển   động,   sự  tồn  tại chuyển  động,  đi vào  vĩnh  hằng.  Tâm  trí  chuyển  động theo  thời  gian.  Sự tồn tại chuyển  động  trong  chiều  sâu và chiều cao, còn tâm trí chuyển  động theo chiều sau và trước.  Tâm  trí  chuyển  động  theo  chiều  ngang 
Chuyển   động  có  động  cơ  nghĩa  là  ngủ.  Chuyển động  không  động  cơ  nghĩa  là nhận  biết  – bạn  chuyển động  bởi  vì  chuyển   động  là  niềm  vui  vô  cùng,  bạn giấc ngủ. Nếu bạn có thể chuyển  động theo chiều đứng, đó là nhận biết.
 
Hiện hữu trong khoảnh  khắc này. Đem toàn bộ bản thể của bạn vào khoảnh  khắc  này.  Đừng  cho phép  quá khứ  can  thiệp  vào  và  đừng  cho  phép  tương  lai  bước vào. Quá khứ không  còn nữa, nó chết rồi. Và như Jesus nói,  "Để  người  chết  chôn  người  chết."  Quá  khứ  không còn nữa,  sao bạn lại lo nghĩ  về nó? Sao bạn cứ nhai  đi nhai lại nó mãi thế? Bạn có điên không  đấy? Nó không còn  nữa  rồi;  nó chỉ còn  trong  tâm  trí bạn,  nó chỉ là kí ức. Tương  lại chưa  có – bạn  làm  gì khi  nghĩ  về tương lai?  Cái  còn  chưa  có,  làm  sao  bạn  có  thể  nghĩ  về  nó được?  Bạn  có thể lập kế hoạch  gì về nó?  Bất  kì cái gì bạn làm về nó cũng đều sẽ không  xảy ra đâu, và thế rồi bạn  sẽ  bị  thất  vọng,  bởi  vì  cái  toàn  thể  có  kế  hoạch riêng  của  nó.  Sao  bạn  lại cố gắng  làm  kế hoạch  riêng của mình ngược  lại nó?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here