Làm sao loại bỏ ký ức không vui

0
1116
Làm  sao  gạt  bỏ  được  kí ức?  Nó  bao  giờ  cũng  có đó, theo bạn. Thực tế, bạn là kí ức, cho nên làm sao gạt bỏ nó được?  Bạn là ai ngoại trừ kí ức của mình?  Khi tôi hỏi,  "Bạn  là ai?"  bạn  nói  cho  tôi tên bạn  – đó là kí ức của bạn. Cha mẹ bạn đã cho bạn cái tên đó ở thời gian nào đó trước  đây.  Tôi hỏi bạn,  "Bạn  là ai?" và bạn nói
về gia đình  bạn, cha bạn, mẹ bạn – đó là kí ức. Tôi hỏi bạn,  "Bạn  là  ai?"  và  bạn  nói  cho  tôi  về  giáo  dục  của bạn,  bằng  cấp  của  bạn,  rằng  bạn  có bằng  thạc  sĩ nghệ thuật,  hay bạn có bằng tiến sĩ, hay bạn là kĩ sư hay kiến trúc sư. Đó là kí ức.
theboxdaidein-Nam (2)
Hãy loại bỏ những ký ức không vui của bạn
 
Khi tôi hỏi bạn, "Bạn  là ai?" nếu thực sự bạn nhìn vào bên trong, câu trả lời duy nhất của bạn có thể là "tôi không  biết."  Bất  kì  cái  gì  bạn  sẽ  nói  đều  sẽ  là kí  ức, không  phải bạn. Câu trả lời thực duy nhất, đích thực có thể là "tôi không  biết," bởi vì biết bản thân mình là điều cuối  cùng.  Tôi  có  thể  trả  lời  tôi  là  ai,  nhưng  tôi  sẽ không  trả  lời.  Bạn  không  thể  trả  lời  được  bạn  là  ai, nhưng  bạn  lại  sẵn  sàng  với  câu  trả  lời.  Những  người biết, họ giữ im lặng về điều này. Bởi vì nếu tất cả kí ức đều bị bỏ đi, và mọi ngôn  ngữ bị bỏ đi, thế thì tôi là ai không  thể được  nói ra. Tôi có thể nhìn  vào bạn,  tôi có thể cho  bạn  một  cử chỉ;  tôi có thể sống  cùng  bạn,  với toàn  thể  bản  thể  của  tôi  –  đó  là  câu  trả  lời  của  tôi. Nhưng  câu trả lời không  thể được  cho  trong  lời bởi  vì bất kì điều gì được cho trong lời đều sẽ là một phần của kí ức, một phần của tâm trí, không phải là của tâm thức. -> Xem thêm về trung tâm Sao Việt chuyên day thanh nhac, học hát uy tín tại Hà Nội
 
Làm sao loại bỏ kí ức này? Quan  sát chúng,  chứng kiến chúng.  Và bao giờ cũng nhớ lấy, "Điều  này đã xảy ra cho mình,  nhưng  điều  này không  phải  là mình."  Tất nhiên  bạn đã được sinh ra trong gia đình nào đó, nhưng điều  này không  phải  là bạn;  nó đã xảy ra cho bạn, một biến  cố bên  ngoài  bạn.  Tất nhiên  ai đó đã cho  bạn  cái tên;  nó có tiện  dụng  của nó, nhưng  cái tên không  phải là bạn.  Tất  nhiên  bạn  có  hình  dạng,  nhưng  hình  dạng không  phải  là bạn;  hình  dạng  chỉ là ngôi  nhà bạn ngẫu nhiên  ở  trong  đó.  Hình  dạng  chỉ  là  thân  thể  mà  bạn ngẫu  nhiên  ở trong  đó. Và thân  thể được  trao  cho  bạn
bởi  cha mẹ bạn – nó là món  quà,  nhưng  nó không  phải là bạn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here