Làm sao để sửa chữa những tội lỗi của bạn

0
683
Bạn không  cần thay đổi cái gì và cho dù bạn có cố gắng  thay  đổi, bạn cũng  không  thể thay  đổi được.  Bạn đã từng  cố gắng  thay  đổi  nhiều  thứ  trong  bạn.  Bạn  có thành  công  không?  Bao  nhiêu  lần  bạn  đã  quyết  định không  giận  dữ nữa?  Điều  gì đã xảy  ra cho  quyết  định của  bạn?  Khi  khoảnh  khắc  tới,  bạn  lại  trong  cùng  cái bẫy: bạn trở nên giận dữ, và sau khi giận dữ đã qua, bạn lại ăn năn hối hận. Nó đã trở thành  cái vòng luẩn quẩn: bạn giận  dữ và rồi bạn ăn năn;  thế rồi bạn lại sẵn sàng phạm phải điều đó lần nữa.
Nhớ  lấy, ngay  cả khi bạn ăn năn, bạn cũng không  có đó; sự ăn năn đó cũng là một phần của tội lỗi. Đó là lí do tại sao chẳng  cái gì xảy ra cả. Bạn cứ cố gắng và cố gắng, và bạn ra nhiều  quyết  định  và  bạn  lấy nhiều     lời     nguyện,     nhưng chẳng  cái  gì  xảy  ra  cả  –  bạn vẫn còn như cũ. Bạn  đích  xác vẫn   là   người   như   khi   bạn được  sinh  ra,  thậm  chí  không có  lấy  một  hơi  chút  thay  đổi xảy  ra trong  bạn.  Không  phải là bạn  đã không  cố gắng,  không  phải  là bạn  đã không cố gắng đủ, bạn đã cố gắng rồi, cố gắng và cố gắng rồi. Và bạn thất bại bởi vì đấy không  phải là vấn đề nỗ lực. Nhiều  nỗ lực hơn cũng  chẳng  ích gì. Đó là vấn đề tỉnh táo, không phải là nỗ lực.
 
IMG_1536
Làm sao để sửa chữa được những sai lầm của bạn
 
Nếu bạn tỉnh táo, nhiều  điều  đơn giản  rơi rụng  đi; bạn  không  cần  vứt  bỏ chúng.  Trong  nhận  biết,  một  số điều  là không  thể  được.  Và  đây  là định  nghĩa  của  tôi, không  có tiêu chí nào khác.  Bạn không  thể rơi vào tình yêu nếu bạn nhận biết; thế thì rơi vào tình yêu là tội lỗi. Bạn có thể yêu, nhưng  nó sẽ không  giống  như rơi vào, nó sẽ giống  như  việc  vươn  lên.  Tại sao chúng  ta dùng từ rơi vào tình yêu? Nó là việc rơi vào; bạn rơi vào, bạn không  vươn  lên.  Khi  bạn  nhận  biết,  rơi  vào  là  không thể  được  –  thậm  chí  không  thể  được  trong  tình  yêu. -> Xem thêm về trung tâm Sao Việt chuyên day thanh nhachọc hát uy tín tại Hà Nội
 
Điều  đó là không  thể  được;  nó  đơn  giản  là không  thể được.  Với  nhận  biết,  điều  đó  là  không  thể  được;  bạn vươn  lên  trong  tình  yêu.  Và  việc  vươn  lên  trong  tình yêu  là  hiện  tượng  khác  toàn  bộ  với  việc  rơi  vào  tình yêu.  Rơi  vào  tình  yêu  là trạng  thái  mơ.  Đó là lí do tại sao  những  người  đang  trong  yêu,  bạn  có thể thấy  điều đó  từ  mắt  họ:  cứ  dường  như  họ  đang  ngủ  nhiều  hơn người  khác,  say sưa, mơ mộng.  Bạn có thể thấy từ mắt họ bởi  vì mắt  họ  có sự buồn  ngủ.
 
Những  người  vươn lên trong  tình  yêu  là khác  toàn  bộ. Bạn  có thể thấy  họ không  còn  trong  mơ,  họ đang  đối  diện  với  thực  tại và họ đang trưởng  thành qua nó. Rơi  vào  trong  tình  yêu  bạn  vẫn  còn  là  đứa  trẻ; vươn  lên trong  tình  yêu  bạn  trưởng  thành.  Và dần  dần tình  yêu  trở  thành  không  phải  là mối  quan  hệ,  nó  trở thành  trạng  thái của bản thể bạn. Thế thì không  phải là bạn yêu cái này và bạn không  yêu cái kia, không  – bạn đơn giản yêu. Bất kì ai tới gần bạn, bạn đều chia sẻ với họ. Bất kì cái gì xảy ra, bạn đều đem tình yêu của mình cho  nó.  Bạn  chạm  vào  tảng  đá  và  bạn  chạm  vào  cứ
 
dường  như bạn đang  chạm  vào thân  thể người  yêu của mình.  Bạn nhìn  vào cây cối và bạn nhìn  cứ dường  như bạn đang  nhìn  vào khuôn  mặt người  yêu của mình.  Nó trở  thành  trạng  thái  của  bản  thể.  Không   phải  là  bạn đang  trong  tình  yêu  – bây  giờ  bạn  là tình  yêu.  Đây  là vươn lên, đây không phải là rơi vào.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here