Làm sao để phân tích và chứng minh tâm trí của bạn

0
693
Cách tiếp cận phương  Tây là nghĩ về vấn đề, tìm ra nguyên  nhân của vấn đề, đi vào lịch sử của vấn đề, vào quá khứ của vấn đề, nhổ bật rễ vấn đề từ chính  lúc ban đầu.  Hoá  giải  tâm  trí, hay  huấn  luyện  lại tâm  trí, huấn luyện  lại  thân  thể,  lấy  ra  mọi  dấu  ấn  đã  được  để  lại trong não – đây là cách tiếp cận phương  Tây. Việc phân tâm  đi  vào  trong  kí  ức;  nó  làm  việc  ở  đó.  Nó  đi  vào trong thời thơ ấu của bạn, đi vào quá khứ của bạn; nó đi về  sau.  Nó  tìm  ra vấn  đề  đã  nảy  sinh  từ đâu  – có  thể
năm  mươi  năm  trước,  khi bạn còn là đứa trẻ vấn đề đã nảy sinh trong  mối quan hệ của bạn với mẹ bạn, thế rồi nhà phân tâm sẽ đi lùi lại.
tranh-son-dau-Iman-Maleki-1
Làm sao để chứng minh tâm trí bạn có kiên định
Năm  mươi  năm  của lịch sử! Đó là câu chuyện  dài dòng,  lê thê. Và thậm chí thế nó cũng chẳng  ích gì mấy bởi vì có hàng triệu vấn đề; đó không  phải là chỉ là một câu hỏi của một  vấn  đề. Bạn  có thể đi vào  lịch  sử của một vấn đề; bạn có thể nhìn vào trong  tiểu sử của mình và tìm ra nguyên  nhân.  Có thể bạn xoá đi một  vấn  đề, nhưng  có cả triệu  vấn đề. Nếu bạn bắt đầu đi vào từng vấn để giải quyết  các vấn đề của một kiếp sống,  bạn sẽ cần cả triệu kiếp!  Để tôi nhắc lại điều đó: để giải quyết các vấn đề của một kiếp sống  bạn sẽ phải được  sinh đi sinh  lại,  hàng  triệu  lần.  Điều  này  gần  như  phi  thực  tế. Điều  này  không  thể  nào  làm  được.  Và  tất  cả  những triệu  kiếp  đó khi bạn sẽ giải quyết  các vấn đề của kiếp sống này, những  kiếp sống đó sẽ tạo ra vấn đề riêng của nó… và cứ thế tiếp diễn mãi. Bạn sẽ bị kéo lê ngày một nhiều vào các vấn đề. Điều này là ngớ ngẩn!
Bây giờ, cùng  cách  tiếp cận phân  tâm đó đã đi tớithân thể: phương  pháp Rolfing,  năng lượng sinh học, và các phương  pháp khác cố gắng khử bỏ đi những  dấu ấn trên  thân  thể,  trong  cơ  bắp.  Lần  nữa  bạn  phải  đi  vào trong  lịch  sử của  thân  thể.  Nhưng  một  điều  chắc  chắn về cả hai cách tiếp cận này, vốn làm việc trên cùng hình mẫu logic – là vấn đề tới từ quá khứ, cho nên bằng cách nào đó nó phải được giải quyết trong quá khứ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here