Câu chuyện về thiền sư hotei

0
990
Câu chuyện dưới đây có thể sẽ mang lại cho bạn được nhiều bài học trong cuộc sống mà bạn cần phải biết
Hotei,  một  Thiền  sư,  đi qua  một  làng.  Ông  ấy  là một  trong  những  người  đẹp  nhất  đã từng  bước  đi trên trái đất. Ông ấy được mọi người  biết tới như Phật Cười – ông ấy hay cười  mọi lúc. Nhưng  thỉnh  thoảng  ông ấy sẽ ngồi dưới gốc cây – trong  làng này ông ấy đang ngổi dưới  gốc  cây  với  mắt  nhắm  –  không  cười,  thậm  chí không  mỉm  cười,  hoàn  toàn  bình  thản  và bình  tĩnh.  Ai đó hỏi, "Ông không cười à, Hotei?"
Ông ấy mở mắt ra và nói, "Tôi đang chuẩn bị đây." Người  hỏi không  thể hiểu được,  "Ông ngụ ý gì bởi
việc 'chuẩn  bị'?"
unidentified-renzai-obakyu-monk_painting-18-century
Câu chuyện nhà thiền sư
Hotei  nói,  "Tôi  phải  chuẩn   bị  bản  thân  tôi  cho tiếng  cười  chứ.  Tôi  đã  cho  bản  thân  mình  việc  nghỉ ngơi.  Tôi phải  đi vào,  tôi phải  quên  đi toàn  thế giới để cho  tôi  có  thể  quay  lại  được  tươi  trẻ  và  tôi  có  thể  lại cười."
 
Mỗi  ngày,  nếu  bạn  muốn  trở  nên  được  cân  bằng,  bạn Nếu bạn thực  sự muốn  cười,  bạn sẽ phải  học cách khóc. Nếu bạn không  thể khóc và nếu bạn không có khả năng  của nước  mắt,  bạn sẽ trở  nên không  có khả năng
của  tiếng  cười.  Con  người  của  tiếng  cười  cũng  là con người  của nước mắt – thế thì con người  được  cân bằng. Con người  của phúc lạc cũng là con người  của im lặng. Người  cực lạc cũng  là người  được  định  tâm. Họ cả hai đi cùng nhau.  Và từ sự cùng nhau này của các cực, con người  cân bằng được sinh ra. Và đó là điều mục đích là gì.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here